Wat voor soort materiaal is Kumon Japans 3A De nadruk verandert van lezen en schrijven naar begrijpen.

2023-05-18

Japans (taal)

t f B! P L

Wat voor soort materiaal is Kumon Japans 3A?

Laten we proberen te begrijpen wat je zult leren in Kumon Japans 3A.

Bekijk de afbeelding van het Kumon Japans 3A lesmateriaal

Het Kumon Japans 3A lesmateriaal ziet er als volgt uit.

De 'schrijf' vragen beginnen vanaf 4A. En in 3A zijn er vragen over het begrijpen van de betekenis van woorden en zinnen en het beantwoorden van vragen.

Tot nu toe kon je, als je de letters kon lezen en schrijven, de afdrukken oplossen, ook al begreep je de inhoud niet zo goed. Dat kwam omdat de letters in de afdrukken werden geschreven, of ze nu gelezen of geschreven werden.

In 3A wordt echter verwacht dat je de betekenis begrijpt. Bijvoorbeeld, bij een vraag waarbij je naar een illustratie van een slapende persoon kijkt en "slapen" of "lopen" aankruist, wordt het juiste antwoord niet met een dun vinkje aangegeven. Je moet naar de illustratie kijken en zelf nadenken en een ◯ aankruisen wat juist is.

Controleer de uitleg van de Kumon-formule

Controleer vervolgens de uitleg in de lijst van Kumon Japanse taalmaterialen.

Zorg ervoor dat je de hiragana-tekenvormen correct kunt kopiëren. Breid uw woordenschat uit door naast zelfstandige naamwoorden ook bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden te leren. Oefen het lezen van zinnen en het voorlezen van scènes en handelingen om de inhoud verder te begrijpen: leer hiragana zinnen van ongeveer 70 karakters met gemak te lezen en met nauwkeurig begrip van elke zin.

Ook hier moet de nadruk liggen op "een beter begrip van de inhoud". Naast het blijven leren van woordenschat en lees- en schrijfvaardigheid, blijkt uit 3A dat de nadruk ligt op inhoudelijk begrip.

Hoe vroeg in het jaar wordt de stof bestudeerd?

Zoek uit waar 3A in het totaalplaatje past.

De streefleeftijd voor 3A is ongeveer vier jaar.

Bij 3A komt de vraag aan de orde of men al dan niet Engels moet leren. Dit komt omdat 3A het makkelijkste materiaal is in Kumon Engels. Maar of men voor Engels of andere Engelse conversatielessen op Kumon moet vertrouwen, is een gebied waarop gezinnen vaak een verschillend beleid voeren. Het kan een goed idee zijn om na te denken over het al dan niet leren van Engels zodra je 3A nadert.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Het belangrijkste om in gedachten te houden bij de aanval op 3A is dat 3A een 'begripsgericht' materiaal is.

Het herkennen van letters, dat begon in 6A, en het oefenen van het schrijven, dat begon in 4A, zijn grotendeels verworven door deskresearch. Aan de andere kant kun je, wat het begrip betreft, je vaardigheden ook ontwikkelen in andere aspecten van het dagelijks leven.

Allereerst is het belangrijk om actief deel te nemen aan dagelijkse gesprekken. Voer veel gesprekken, en probeer ze zo gedachteprikkelend mogelijk te maken. Het kan effectiever zijn om het aantal open vragen met meer keuzes te verhogen dan gesloten vragen met ja of nee antwoorden. Het is ook een goed idee om geleidelijk en gemakkelijk vragen in de lezing te mengen.

populaire artikels

QooQ