Verbetert Kumon de Japanse taalcijfers niet Wat is de aanpak van het verband met cijfers

2023-05-14

Japans (taal)

t f B! P L

Het is onwaarschijnlijk dat Kumon Japans alleen zal leiden tot een verbazingwekkende verbetering van de Japanse taalvaardigheid. Dit komt omdat het tijd kost om Japanse taalvaardigheden te verwerven en Kumon alleen is niet voldoende om ervoor te zorgen dat je voldoende leest.

Kumon Japans geeft je echter de woordenschat, leessnelheid en interesse in boeken die je nodig hebt om meer te gaan lezen. Door kinderen op basis van deze sterke punten in contact te brengen met boeken kan Kumon Japans zeer effectief zijn.

Het lezen komt meer in de buurt van snellezen dan van close reading.

Het eerste effect van Kumon als geheel is dat snelheid wordt ontwikkeld vóór nauwkeurigheid.

In Kumon moet je gewoon veel werk verzetten. Bij clubactiviteiten en op het werk heerst het idee dat je dingen moet wennen in plaats van ze te leren, en ik weet zeker dat je als student ervaring hebt opgedaan met praktijken als 100 slagen en studiekampen, en op het werk geldt vooral voor degenen die lesgeven dat je meer begrijpt door daadwerkelijk ter plaatse te zijn dan door dingen mondeling uit te leggen. Dit geldt vooral voor degenen die lesgeven.

Niemand wil in het stadium zitten waarin je aan dingen moet wennen voordat je ze leert. In studiekampen voel je je vaak uitgeput en kun je je niet concentreren, en je kunt het werk onmogelijk zonder fouten doen als je niet weet wat je doet. Door het gewoon te doen, kun je veel informatie ervaren waarover je niet zomaar kunt praten. Iemand die alleen boekhouden heeft geleerd, zal niet meteen effectief zijn op het gebied van boekhouden, maar als je eenmaal de boekhouding hebt afgesloten, kun je veel werk aan.

Dit is ook het geval bij Kumon, waar zelfs bij het leren van een nieuw vakgebied alleen voorbeelden worden getoond. Kwaliteit volgt niet meteen, omdat de nadruk ligt op het uitproberen van zowel de problemen als de hoeveelheid huiswerk. Deze tendens is ook sterk in het Japans, dat meer lijkt op snellezen dan op het nauwkeurig lezen van teksten.

Slordige fouten nemen tijdens het groeiproces toe.

Wat gebeurt er dan? Tijdens het groeiproces van Kumon nemen de slordige fouten toe.

Wat gebeurt er als je oefeningen doet zoals 100 stoten of 100 smashes en je maakt één fout? Je denkt er niet over na, analyseert de oorzaak van de fout en neemt maatregelen om die fout de volgende keer te vermijden. Voordat je tijd hebt om erover na te denken, komt de volgende. Als je de fout dan steeds herhaalt, krijg je een idee van hoe je fouten kunt maken.

In de praktijk van 'oefening baart kunst' is het steeds weer herhalen van fouten een manier om beter te worden.

Als gevolg daarvan verhoogt Kumon het aantal onzorgvuldige fouten. Dit is vanuit het oogpunt van een ouder bijzonder zorgwekkend bij toetsen op school. Als het kind niet het gevoel heeft dat de schooltoets het belangrijkste is om zich op te concentreren, zal het niet zoveel aandacht besteden aan fouten als bij Kumon.

Soms lezen ze de tekst niet goed als ze vanuit de vraagstelling kijken.

Ook is het mogelijk dat kinderen de tekst pas rond de F-materialen goed lezen. Dit komt omdat de vraagopzet lijkt op invuloefeningen en veel vragen kunnen worden beantwoord zonder de hele tekst te lezen.

In Kumon verschijnen uiteindelijk vragen als samenvattingen van de hele tekst, en vanaf ongeveer het G-materiaal (gelijk aan het eerste jaar middelbare school) wordt het moeilijker om vragen te beantwoorden als niet de hele tekst wordt gelezen. Op basisschoolniveau is het moeilijk om een hele zin samen te vatten, en het is begrijpelijk dat leerlingen stap voor stap vooruitgang boeken vanaf het punt waarop zij een deel van een zin goed kunnen begrijpen.

Als u echter niet begrijpt dat het materiaal uiteindelijk gericht is op het begrijpen van hele zinnen, kunt u ook verkeerd begrijpen dat uw kind verkeerd leest. Als ze een fout maken, kunnen ze zich zorgen maken of ze op deze manier wel kunnen leren lezen.

Kanji is niet voldoende voor examens, maar het kan helpen bij begrijpend lezen

Wat de kanji van Kumon betreft, zijn er zowel meningen dat het goed is om te leren als dat het helemaal niet genoeg is. Ik denk dat de ware betekenis ligt in het feit dat "je het minimum aantal kanji kunt kennen dat nodig is voor begrijpend lezen".

Kumon legt de nadruk op begrijpend lezen. Hoe moeilijker de tekst wordt, hoe moeilijker het is om te begrijpen wat er staat zonder een bepaalde hoeveelheid woordenschat. In Kumon leer je het minimum aantal kanji dat nodig is voor dat begrijpend lezen. Kumon Japanse kanji staat hoog aangeschreven in de zin dat het leerlingen in staat stelt moeilijke teksten te lezen.

Aan de andere kant, als het gaat om het al dan niet behalen van een perfecte score op een kanjivraag in een examen, zijn de kanji die je in Kumon leert onvoldoende. Bij examens zijn kanjivragen basisvragen die niet mogen vallen. Om dat niveau te bereiken is Kumon Japans alleen niet voldoende, en moet je extra studeren op het moment van het examen.

Snelleesvaardigheid is niet zelf begrijpend lezen.

De vaardigheden die tot en met de F-materialen zijn verworven, zijn niet noodzakelijkerwijs zelf begrijpend lezen. Dit komt omdat de teksten slechts het onderwerp zijn en het belangrijkste doel is een deel van de tekst goed te begrijpen, niet de hele tekst. Het vermogen om een deel van een tekst goed te interpreteren zal uiteindelijk leiden tot begrip van de hoofdgedachte.

Daarom betekent het leren van Kumon, zelfs als de leessnelheid wordt verbeterd, nog niet dat het begrijpend lezen en het denkvermogen volledig zijn ontwikkeld. Het is niet zo gemakkelijk om teksten goed te lezen met Kumon Japans F-materiaal of op basisschoolniveau als ouders misschien verwachten.

Kumon Japans is effectiever naarmate u verder gaat.

Naarmate de Kumon materialen vorderen naar het junior high school en high school niveau, wordt het noodzakelijk om de hoofdbetekenis van de zinnen te begrijpen. Het vermogen om de betekenis van een zin te begrijpen wordt ontwikkeld van het eenvoudig kunnen begrijpen van de betekenis van een deel van een zin tot het dieper en breder begrijpen van de hele zin.

En dat is nog niet alles. De teksten die voor het lesmateriaal van Kumon zijn geselecteerd, zijn allemaal meesterwerken, bekend als klassiekers. Blootstelling aan enkele van de beste teksten draagt eenvoudigweg bij aan het onderwijs van een kind. Bovendien hebben meesterwerken een kwaliteit die door de eeuwen heen kan worden doorgegeven. Men kan zeggen dat een van de grote verdiensten van Kumon is dat het kinderen het plezier van boeken laat ervaren.

Lezen is de enige manier om Japanse taalvaardigheden te ontwikkelen

Men kan niet zeggen dat Kumon-prenten alleen voldoende zijn om voldoende te lezen. De prenten zijn slechts uittreksels van meesterwerken. In vergelijking met mensen die tientallen gewone boeken per jaar lezen, zal het verschil in de hoeveelheid lezen 10 of 20 keer zo groot zijn. En de enige manier om je Japanse taalvaardigheid te ontwikkelen is toch om veel boeken te lezen.

Dus wat is het nut van het doen van Kumon Japans in zo'n situatie? Het is om met de door Kumon verworven kracht veel boeken te kunnen lezen.

Met Kumon kun je teksten sneller lezen. De hoeveelheid lezen is een voorwaarde om goede boeken te vinden. En het geeft ze niet alleen een minimale woordenschat voor het lezen, het geeft ze ook interesse in lezen door ze bloot te stellen aan meesterwerken. Ze hebben zelfs een lijst met aanbevolen boeken voor ouders die geen boekenkennis hebben.

De voordelen van veel boeken lezen worden op veel plaatsen genoemd, maar er zijn veel barrières om in de gewoonte van het lezen te komen. Kumon Japans neemt deze barrières weg. Dit is het grootste voordeel van doorgaan met Kumon Japans.

populaire artikels

QooQ