Wat voor materiaal is Kumon Math B De wen er aan in plaats van het te leren geest is effectief voor Kumon's schriftelijk rekenen.

2023-05-28

wiskunde

t f B! P L

Op welke leeftijd is Kumon Maths B materiaal?

Kumon Maths B komt overeen met het niveau van 7 jaar.

Vanaf het A-materiaal is het zo ontworpen dat wanneer het alfabet met één letter vooruitgaat, het rangniveau ook met één letter omhoog gaat. Hoewel het cijfer en het alfabet op sommige gebieden enigszins uiteenlopen wat rekenen betreft, omdat er geen vormproblemen en zinnen worden behandeld, kan worden aangenomen dat het alfabet en het cijfer in principe met elkaar overeenkomen.

Wat voor lesmateriaal bevat Kumon Rekenen B?

De doelen van het Kumon Rekenen B materiaal zijn als volgt

Op basis van de vaardigheid van optellen en aftrekken tot en met de A-materialen, zullen de leerlingen de vaardigheid van optellen en aftrekken van slagen ontwikkelen en overgaan naar de C-materialen.

De leerlingen maken kennis met schriftelijk rekenen. Kumon wiskunde is vaak zo opgebouwd dat in één lesmateriaal één taak wordt afgewerkt, maar ook hier wordt een duidelijke opdracht slagrekenen gegeven.

Laten we het lesmateriaal nader bekijken. Rekenen B bestaat uit 200 afdrukken, waarvan de inhoud grotendeels als volgt is verdeeld.

| Materiaalnummer Inhoud 1-10 optellen (overzicht van A) 11-40 optellen tot 100 | 41-70 optellen van twee cijfers 71-100 optellen van drie cijfers 101-120 aftrekken (overzicht van A) 121-150 aftrekken van twee cijfers 151-160 aftrekken van twee cijfers. Optellen en aftrekken 171-200 | Optellen met drie cijfers

De eerste helft gaat over optellen en de tweede helft over aftrekken. Het feit dat schriftelijk rekenen nu aan bod komt, betekent ook dat het rekenen met 2 en 3 cijfers aan bod komt.

Wat zijn de belangrijkste strategieën voor Kumon Maths B?

Het schriftelijk rekenen verandert van conventioneel optellen en aftrekken wat betreft de grootte van de getallen en de carry forward en backward. Hoe je met elk daarvan omgaat, verandert de moeilijkheidsgraad van de strategie.

Oefening, eerder dan begrip, is de sleutel tot het omgaan met de grootte van de getallen.

Penseelwerk is oorspronkelijk een techniek om getallen met grote cijfers te berekenen. Hoe groter het getal, hoe moeilijker het wordt om een concreet beeld van het getal te hebben, maar de techniek van het penseelwerk maakt het mogelijk grote getallen te berekenen.

Als je dit in theorie probeert te vatten, zal het moeilijk te begrijpen zijn. Kinderen die oud genoeg zijn om deze stof te leren, zullen moeite hebben om abstracte begrippen te begrijpen, en het zal voor hen ook heel moeilijk zijn om getallen van drie cijfers concreet te visualiseren. Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt om je 359 appels voor te stellen, is het onmogelijk om je daadwerkelijk 359 appels voor te stellen.

Inzicht in de beginselen is natuurlijk belangrijk, maar dit zal pas in een later stadium van het schooljaar mogelijk worden. In dit stadium moet de nadruk liggen op het aanleren van de technieken.

Kumon lost schriftelijk rekenen op met behulp van gebaren.

De volgende stap is het voor- en achteruitgaan.

Kumon's methode van schriftelijk rekenen is uniek.

Op de normale manier schrijf je het aantal overdrachten en overslagen op. Bijvoorbeeld, als de som van de eerste plaats bij optellen 10 of meer is, is de basismethode om "1" te schrijven op de 10 plaats.

In Kumon schrijven de leerlingen de getallen echter niet op, maar lossen ze het optellen en aftrekken op met behulp van gebaren. Dat geldt niet alleen voor optellen en aftrekken, maar ook voor vermenigvuldigen en delen, die later aan bod komen. De snelheid van het oplossen van schriftelijk rekenen neemt toe als je het uit het hoofd doet, en omdat je het aantal overdrachten en overdrachten moet onthouden, kun je pas verder als je de basis van optellen en aftrekken met gemak kunt doen.

Er wordt vaak gezegd dat mensen die Kumon rekenen snel zijn in rekenen, en dit is de reden hiervoor. Kumon behandelt geen toegepaste inhoud, maar de basis kan op hoog niveau worden beheerst.

Je moet eerst wennen aan de Kumon-specifieke manier van slagen oplossen.

Het gaat erom dat je eerst went aan de manier waarop Kumon het schriftelijk rekenen oplost.

Zelfs als we het debat over wat beter is, de gewone manier of de Kumon-manier, buiten beschouwing laten, denk ik dat er geen discussie over bestaat dat de Kumon-manier moeilijker is.

Als er een gemakkelijke en een moeilijke manier is, moet je eerst wennen aan de moeilijke manier. Want als je het op de moeilijke manier kunt, zal het gemakkelijker zijn je aan te passen aan de gemakkelijke manier. Als je eenmaal gewend bent aan de makkelijke manier, zullen de kosten om de moeilijke manier te leren hoog blijven, en zal het moeilijk zijn om zin te vinden in de moeite om de moeilijke manier te leren.

Dus wat kun je doen om eerst te wennen aan de Kumon-manier van doen?

De beste manier is om het B-materiaal bij Kumon te leren voordat ze op school gaan leren schrijven. Als u met Kumon-wiskunde begint voordat u naar school gaat, is uw kind goed op weg om het B-materiaal te leren tegen de tijd dat hij of zij op school leert schrijven. Het is moeilijk om in te grijpen in de leersnelheid van uw kind, maar u kunt wel het moment waarop het begint met Kumon versnellen. Een goede manier om dit te doen zou zijn om vroeg met Kumon te beginnen en het schriftelijk rekenen van Kumon vroeg te leren.

U kunt voorzichtig zijn met uw houding tegenover uw kind als hij of zij tegelijk met of voor school geschreven rekenen leert. Als u te horen krijgt dat de manier waarop ze op school leren anders is dan de manier waarop ze bij Kumon leren, en u neemt de houding aan dat de ene manier verkeerd is, zal uw kind met twijfels en ontevredenheid verder leren.

Door de Kumon-methode van tevoren te kennen en voorbereid te zijn, kunt u de vragen van uw kind beantwoorden zonder onnodige angst te veroorzaken.

populaire artikels

QooQ