Wat voor materiaal is Kumon Japans D Het is een fase in de ontwikkeling van 'zinsinterpretatie' naar 'begrijpend lezen'.

2023-05-20

Japans (taal)

t f B! P L

Voor welk niveau is Kumon Japans D?

Kumon D materialen zijn gelijkwaardig aan de 4e klas van het basisonderwijs.

Als je in klas 2 of 3 met Kumon bent begonnen, is het standaard om de D-materialen in klas 4 af te ronden. Als een gezin veel moeite doet voor Kumon, kunnen ze dit punt bereiken in klas 1. Als ze dit punt in de oudere klassen hebben bereikt, is dat uitstekend, zowel wat betreft de inzet van het gezin als de vaardigheid van het kind.

Wat voor soort materiaal is Kumon Japanese D I?

Kumon geeft voorbeelden van haar lesmateriaal op haar officiële website. Laten we eerst de beschrijving van het D I lesmateriaal bekijken.

De cursus Kumon Japans DⅠ heeft tot doel het vermogen te ontwikkelen om snel het onderwerp en de verhalende delen van een samengestelde zin te begrijpen, en om de verschillende informatie in de zin nauwkeurig te lezen. Leer de inhoud van zinnen te ordenen volgens het onderwerp, en introduceer de leeshouding van "begrijpen op een samenhangende manier", de belangrijkste leertaak van D II. Van de 200 Kanji-tekens in de 4e klas worden 104 nieuwe Kanji-tekens bestudeerd om de woordenschat uit te breiden. Daarnaast wordt, met radicalen als uitgangspunt, een uitgebreide herziening van de in D I bestudeerde kanji uitgevoerd.

In het C-materiaal waren er vragen over het halen van belangrijke informatie uit één groep zinnen, zoals "5W1H" en "vraag en antwoord"; in het DII-materiaal zullen deze groepen veranderen van één naar meerdere, en DⅠ is een voorbereiding hierop. Ook is het aantal Kanji-tekens dat in het materiaal wordt behandeld toegenomen.

Wat voor soort Kumon Japans DII materiaal is het?

Laten we de uitleg van de DII lesmaterialen verder bekijken.

Het Kumon Japans DII lesmateriaal cultiveert het vermogen om de inhoud van zinnen te begrijpen in eenheden van 'clusters' voor elk onderwerp, en om zinnen in clusters te lezen met een bewustzijn van het onderwerp. Van de 200 Kanji-tekens in de vierde klas worden 96 nieuwe Kanji-tekens bestudeerd om de woordenschat uit te breiden. Daarnaast bekijken de leerlingen alle in DII geleerde kanji met de radicalen als uitgangspunt.

Doorlopend zullen er vragen zijn om zinnen op een 'coherente' manier vast te leggen.

Wat nodig is in Kumon Japans D is een verbetering van het begrijpend lezen zelf.

Het vermogen om zinnen op een coherente manier te begrijpen is, als het erop aankomt, een verbetering van het begrijpend lezen zelf.

U kunt bijvoorbeeld basisvragen in het Japans voor het examen beantwoorden als u de kern van de passage voor en na de vraag kunt begrijpen. Als de vraag moeilijker is, moet u de kern van de hele zin begrijpen en deze beantwoorden. Als u belezen bent, kunt u de inhoudsopgave bekijken om de essentie van het boek in zijn geheel te begrijpen en vervolgens de nodige hoofdstukken aandachtig lezen. Bovendien, als u een expert bent op een bepaald gebied, kunt u niet alleen het boek of artikel op zichzelf lezen, maar ook de positie van het artikel begrijpen in de verschillende studies die betrekking hebben op dat gebied.

Meer samenhang leidt tot een verbetering van het begrijpend lezen zelf. Daarom kan worden gezegd dat de "vaardigheid om zinnen in brokken te lezen" die in DII wordt behandeld de allereerste stap is in het verbeteren van het leesbegrip.

In Kumon Japans D is het gemakkelijk om te voelen dat "ik het probleem niet begrijp". Het is gemakkelijk te voelen "Ik begrijp het probleem niet?

Een van de vaak gehoorde problemen rond het D-materiaal is dat kinderen "de inhoud niet begrijpen en gewoon de probleemzinnen kopiëren".

Vanuit het oogpunt van een volwassene kan het vanzelfsprekend zijn de inhoud van een zin te begrijpen door deze als een samenhangend geheel te vatten. Wanneer zij een kind zien werken aan D-materiaal dat begrip van de inhoud vereist, zijn zij dan ook geschokt wanneer zij zich voor het eerst realiseren dat het kind de tekst niet zo goed begrijpt als zij verwachten. Bovendien gaat het bij Kumon-materiaal om herhaling van de basis. Wanneer zij worden getest op hun vermogen om de inhoud te begrijpen, wat geen kennis is, betwijfelen zij vaak of de Kumon-aanpak die zij tot nu toe hebben gebruikt wel effectief zal zijn.

Het begrijpen van de inhoud is echter geen vaardigheid die aan het begin van het D-learning materiaal wordt verworven, het is een vaardigheid die in het D-learning materiaal wordt verworven.

Veel kinderen kunnen in de war raken omdat ze hun verstand op een kwalitatief andere manier moeten gebruiken dan voorheen. Kumon gelooft echter dat niet alleen het louter onthouden van kennis, maar ook het gebruik van het verstand, zoals het begrijpen van de inhoud, kan worden verworven door een stapsgewijze aanpak en herhaling. In plaats van geschokt te zijn dat zij de inhoud niet begrepen, is het beter te denken dat zij door dit materiaal de inhoud wel zullen kunnen begrijpen.

Ervaring in het verwerken van grote hoeveelheden informatie leidt tot de Kumon Japans D strategie.

Om het vermogen te verwerven om zinnen als een samenhangend geheel te begrijpen, is het effectief om hen de gelegenheid te geven grote hoeveelheden informatie te verwerken.

Als u niet onder druk staat, zult u zich niet realiseren dat u zinnen als een samenhangend geheel moet verwerken. Als u namelijk elke zin vanaf het begin leest, begrijpt u tenminste wat er in die ene zin staat. Mensen die coherent kunnen lezen, vinden misschien dat lezen op die manier te veel tijd kost en hen niet in staat stelt de betekenis van de zin goed te begrijpen. Maar voor iemand die niet weet hoe hij coherent moet lezen, wat is er mis met het kunnen begrijpen van de zin?

De enige manier om uit deze mentaliteit te komen is de behoefte om informatie snel en nauwkeurig te verwerken.

Als je bijvoorbeeld van boeken houdt, zul je veel boeken vinden om te lezen. Maar als u de inhoud niet op een samenhangende manier kunt begrijpen, zal het u veel tijd kosten om het boek te lezen en zult u midden in het lezen het overzicht verliezen. Als je dan nog steeds nieuwsgierig bent naar waar het boek over gaat, ga je terug naar het boek en probeer je het helemaal uit te lezen. Al doende zullen zij zich realiseren dat zij op een andere manier moeten lezen.

Dagelijkse communicatie is ook nuttig voor de informatieverwerking. Gesprekken tussen vrienden zijn belangrijk, maar wat hier nuttig is, is communicatie in één richting. Als je een klasgenoot hebt die een mentor is of een geek op een bepaald gebied, heb je de mogelijkheid hem of haar informatie te leren die jij niet kent. Mensen die in een positie zijn om les te geven zijn vaak te goed geïnformeerd om veel onnodige details te geven. Als uw kind een manier kan vinden om met zulke mensen te communiceren, zal hij of zij beter worden in het kiezen en selecteren van informatie.

In het C-materiaal is al gezegd dat kinderen leren begrijpen welke informatie belangrijk is door vertrouwd te raken met verhalen, terwijl het in het D-materiaal belangrijk is om mogelijkheden te hebben om boeken te lezen, zoals geïllustreerde boeken die steeds meer vertellen over onbekende en diverse kennis, in plaats van verhalen die van nature hun interesse wekken. Als ouder kan het effectiever zijn om te kiezen voor een aanpak waarbij u uw kind helpt een bepaald gebied van intellectuele nieuwsgierigheid te vinden en te ontwikkelen.

populaire artikels

QooQ